Всі адреси 7
  Всі адреси 7

  Дослідження вірусу SARS-CoV-2

  ПЛР-тест на SARS-CoV-2
  Пакет post-COVID
  Загальний аналіз крові, коагулограма, печінкові проби, креатинін, сечовина, ліпідограма, С-реактивний протеїн, індекс НОМА, глікований гемоглобін, антитіла на SARS-CoV-2 IgG, антитіла на SARS-CoV-2 IgM
  Пакет post-COVID розширений
  Загальний аналіз крові, коагулограма, Д-димер , печінкові проби, загальний білок, креатинін, сечовина, ліпідограма, С-реактивний протеїн, індекс НОМА, глікований гемоглобін, фруктозамін, трансферин, феритин, залізо, насичення трансферину залізом, вітамін В12, вітамін Д, гомоцистеїн, антитіла на SARS-CoV-2 IgG, антитіла на SARS-CoV-2 IgM
  Пакет SARS-CoV-2 загальний
  Виявлення РНК вірусу SARS-CoV-2, антитіла на SARS-CoV-2 IgG, антитіла на SARS-CoV-2 IgM

  Комплексні дослідження

  Печінкові проби
  білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса
  Ліпідограма
  холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ
  Серце і судини
  Аполіпопротеїн А1 (АРОА1), Аполіпопротеїн В (АРОВ), Глікований гемоглобін (HbA1c), C-реактивний білок (кількісний показник), Гомоцистеїн, Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ)
  Проблема ваги
  Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ), Глюкоза крові, Глікований гемоглобін (HbA1c), Тиреотропний гормон , Пролактин
  Контроль діабету D1
  Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), Інсулін, Глікований гемоглобін (HbA1c), Фруктозамін (глікований альбумін)
  Контроль діабету D2
  Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), Інсулін, С-пептид, Глікований гемоглобін (HbA1c), HOMA-індекс
  Діагностика анемії
  Залізо , Трансферин, Феритин, Насич. трансферину залізом
  Діагностика анемії +
  Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити, Залізо , Трансферин, Феритин, Насич. трансферину залізом, Фолієва кислота, Вітамін В 12
  Ревмапроби
  СРБ, АСЛ-О, РФ
  Ревмапроби R1
  Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ), Ревматоїдний фактор (кількісний показник), Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт
  Здорові суглоби
  Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ), Сечова кислота, Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Аnti-CCP IgG)
  Здорові суглоби +
  Ревмапроби (СРБ, АСЛ-О, РФ), Сечова кислота, Визначення антитіл до Chl. trachomatis (IgG), Визначення антитіл до Chl. Trachomatis (IgA), Визначення антитіл до Сhl. trachomatis (IgM), Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Аnti-CCP IgG)
  Ниркові проби
  креатинін, сечовина, сечова кислота
  Контроль росту та репродукції
  Соматотропін (Гормон росту), Соматомедін , Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Пролактин
  Репродуктивне жіноче здоров'я
  Пролактин , Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Прогестерон, Тестостерон загальний, Тиреотропний гормон , Індекс ЛГ/ФСГ (Люткінса), Естрадіол
  Репродуктивне чоловіче здоров'я
  Пролактин , Прогестерон, Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Естрадіол , Тестостерон загальний, Тестостерон вільний, Дегідроепіандростеронсульфат , Тиреотропний гормон
  Оцінка оваріального резерву
  Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Антимюллерів гормон
  Діагностика гіперандрогенних станів
  Тестостерон загальний, Дегідроепіандростеронсульфат , Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін, 17-ОН-прогестерон
  Чоловіче здоров'я
  Тиреотропний гормон , Холестерин (ХС), Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), Аланінамінотрансфераза (AлАТ), Аспартатамінотрансфераза (АсАТ), Білірубін загальний, Сечовина, Глікований гемоглобін (HbA1c), Тестостерон загальний, Тестостерон вільний, Тиреоглобулін , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну , Онкомаркер СА19-9
  Скринінг щитоподібної залози
  Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний
  Діагностика аутоімунного процесу
  Тиреотропний гормон , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну
  Контроль аутоімунного процесу
  Тиреотропний гормон , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази
  Контроль стану щитоподібної залози
  Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну
  Скринінг щитоподібної залози +
  Тиреотропний гормон , Трийодтиронін , Тироксин , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну , Тиреоглобулін
  Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози
  Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону
  Моніторинг раку щитоподібної залози
  Тиреотропний гормон , Трийодтиронін вільний , Тироксин вільний , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Тиреоглобулін
  Діагностика гіпоталамо-гіпофізарної недостатності
  Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон , Пролактин , Адренокортикотропний гормон , Соматотропін (Гормон росту), Тиреотропний гормон
  Жіноче здоров'я
  Тиреотропний гормон , Холестерин (ХС), Естрадіол , Аланінамінотрансфераза (AлАТ), Аспартатамінотрансфераза (АсАТ), Білірубін загальний, Сечовина, Глікований гемоглобін (HbA1c), Фолікулостимулюючий гормон , Лютеїнізуючий гормон, Пролактин , Прогестерон, Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА153 , Тиреоглобулін , Антитіла до тиреоїдної пероксидази , Антитіла до тиреоглобуліну , Онкомаркер СА19-9
  Діагностика раку молочної залози
  Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА153
  Діагностика раку яєчника
  Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА72-4 , НЕ4
  Онко скринінг жіночий
  Альфафетопротеїн , Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) , Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА153 , НЕ4
  Онко скринінг жіночий +
  Альфафетопротеїн , Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) , Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА125, Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА153 , Онкомаркер СА72-4 , НЕ4, Тиреоглобулін
  Онко скринінг передміхурової залози
  Раковоембріональний антиген (СЕА), Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA
  Онко скринінг чоловічий
  Альфафетопротеїн, Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) , Раковоембріональний антиген (СЕА)
  Скринінг ШКТ
  Раковоембріональний антиген (СЕА), Онкомаркер СА19-9 , изначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG), Онкомаркер СА72-4
  Чоловіча онкологічна панель
  Альфафетопротеїн, Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) , Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA
  Чоловіча онкологічна панель +
  Альфафетопротеїн, Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ), Раковоембріональний антиген (СЕА), Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA, Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА72-4 , Тиреоглобулін
  Онкомаркери ШКТ
  Онкомаркер СА19-9 , Онкомаркер СА72-4 , Альфафетопротеїн, Раковоембріональний антиген (СЕА)
  Діагностика Епштейна-Барр вірусної інфекції
  Визначення антитіл до капсідного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgM), Визначення антитіл до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG), Визначення антитіл до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG), Визначення антитіл до раннього антигену вірусу Епштейна-Барр (IgG), Визначення ДНК вірусу Епштейна-Барр, кількісний аналіз
  Гельмінти
  Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis (Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG)
  Гельмінти +
  Визначення антитіл до Ascaris lumbricoides (IgG), Визначення сумарних антитіл до Lamblia intestinalis (Ig A, M, G), Визначення антитіл до Toxocara canis (IgG), Визначення антитіл до Оpisthorchis felineus (IgG), Визначення антитіл до Echinococcus granulosus (IgG), Визначення антитіл до Trichinella spiralis (IgG)
  Урогенітальне здоров'я ПЛР
  Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз, Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз
  Сексуальне здоров'я ПЛР
  Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз, Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз, Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), якісний аналіз+генотипування
  Діагностика урогенітальних інфекцій
  Визначення ДНК Candida albicans, якісний аналіз, Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз, Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу простого герпесу І та ІІ типів, якісний аналіз, Визначення ДНК вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотипи), якісний аналіз+генотипування,, Мікрокультуральна діагностика мікрофлори урогенітального тракту системою «AF Genital» (виявлення: M.hominis, U.urealiticum, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Streptocoсcus agalactiae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Proteus spp./Providencia spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus), Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків
  Скринінг урогенітальних інфекцій ПЛР
  Визначення ДНК Chlamydia trachomatis, якісний аналіз, Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae, якісний аналіз, Визначення ДНК Trichomonas vaginalis, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma genitalium, якісний аналіз, Визначення ДНК Mycoplasma hominis, якісний аналіз, Визначення ДНК та диференціація виду Ureaplasma (U.parvum/U.urealyticum), якісний аналіз, Визначення ДНК Gardnerella vaginalis, якісний аналіз

  Загальноклінічні аналізи крові

  Загальний аналіз крові + ШОЕ
  Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою і ШОЕ
  Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, ШОЕ + ретикулоцити

  Біохімічний аналіз крові

  Біохімічний скринінг
  Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) , Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ ,ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ), Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт, Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)
  Загальний білок
  Альбумін
  Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт
  Креатинін
  Сечова кислота
  Сечовина
  Клубочкова фільтрація
  вказати діурез (літрів), зріст (см), вагу (кг)
  Тригліцериди
  Холестерин
  Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ)
  Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ)
  Аполіпопротеїн А1
  Аполіпопротеїн В
  Білірубін загальний
  Білірубін загальний, прямий, непрямий
  Білірубін прямий
  Залізо
  Кальцій
  Кальцій іонізований (Са++)
  Магній
  Фосфор неорганічний
  Калій (К)
  Натрій (Na)
  Хлор (Cl)
  Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-).
  Обмін неорганічних речовин (BI4)
  Кальцій , Паратгормон, Фосфор неорганічний
  Аланінамінотрансфераза (AлАТ)
  Альфа-амілаза
  Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)
  Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ)
  Креатинфосфокіназа (КФК)
  Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ)
  Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
  Ліпаза (кількісний показник)
  Лужна фосфатаза (ЛФ)
  Амілаза панкреатична (кількісний показник)
  Холінестераза
  Трансферин
  Феритин
  C-реактивний білок (кількісний показник)
  Антистрептолізин О (кількісний показник)
  Ревматоїдний фактор (кількісний показник)
  Тропонін I
  Гомоцистеїн
  Насичення трансферрину залізом (трансферин, залізо)

  Аналіз крові на вітаміни

  Вітамін В 12
  Фолієва кислота
  Этот сайт использует cookies
  Понятно